Prosím nepřehlédněte!

vloženo 05.01.2019 | sokol

V roce 2018 vstoupila v platnost ustanovení General Date Protection Regulation, což znamená zásady zacházení s osobními údaji. Patří mezi ně i všechno to, co poskytují zájemci o činnost v naší T. J. V důsledku toho je i naše organizace povinna zajistit nejen úplnost dat potřebných pro evidenci členské základny, ale i bezpečné zacházení s nimi a jejich systematickou ochranu před případným zneužitím. Současně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spustilo tzv. Rejstřík sportu, do kterého jsou povinny se zapsat všechny organizace, které provozují sportovní a tělo- výchovnou činnost a mají zájem o její podporu formou dotace MŠMT. V souvislosti s tím jsme nuceni doplnit databázi členů tak, abychom požadavkům vyhověli a zápis do rejstříku mohli absolvovat.

Každý člen T. J. (u nezletilých členů zákonný zástupce) musí podepsat evidenční listve kterém budou doplněny nově požadované údaje a aktualizovány stávající. Databáze budou porovnávány s údaji z evidence obyvatelstva a špatně nebo neúplně vyplněné údaje vyřazeny. Všichni výběrčí naší T. J. budou mít k dispozici formuláře evidenčních listů, které předají všem členům. Po vyplnění je evidenční list zapotřebí osobně předat do kancelá-ře naší tělocvičné jednoty – I.patro. Matrika bude otevřena tak, aby požadovaný úkon mohl být spojen s běžným vstupem cvičenců do našeho zařízení (za účelem cvičení či trénování).

 

V zájmu zvládnutí celého procesu Vás prosíme, abyste:

 

Dovolujeme si Vás požádat, abyste vyplnění evidenčních listů neodkládali a spojili jejich předání s platbou příspěvků v průběhu ledna a února 2019. Výběrčí následně dostanou seznam těch, kteří evidenční listy v tomto termínu neodevzdali. Rozhodně nejde o maličkost: naše T. J. má aktuálně 698 členů. Bez Vaší pomoci tento nelehký úkol zvládnout nejde;


Evidenční list (klikněte!)

 

předem Vám proto děkujeme za pochopení a spolupráci.


Vloženo 05.01.2019
Rychlé odkazy


Nejbližší akce

Žádné akce k zobrazení

další akce

Činnost podporují

Kooperativa pojišťovna a.s.

Městský obvod Plzeň 4

Lubricant s.r.o.

Jiří Trampota - FITSPORT

Město Plzeň

Nadace sportující mládeže

INVESTIČNÍ KLUB, a.s.

Česká spořitelna, a.s.

WPB Capital

Chválenda - Restaurace Slovany

Plzeňský kraj

Lékárna na Slovanské

Sportovní portál města Plzně


Počítadlo přístupů

Počítadlo přístupů od 3.10.2010
od 4.10.2010


     
© 2008 - 2019 T.J. Sokol Plzeň - Doubravka | webmaster: adminZAVINACsokoldoubravkaTECKAcz
Vytvořil Tomáš Přinda | Spravuje Tomáš Borkovec