Budoucnost naší TJ

Po stránce sportovní činnosti je naše představa jasná. Chceme a budeme pokračovat ve vytváření podmínek, které by umožnily cvičení a sportování jak vlastních členů, tak dosud nezapojené veřejnosti. Chceme a budeme využívat možností, které naše vlastní zařízení poskytuje a doplňovat je spoluprací s dalšími subjekty působícími na území 4.plzeňského obvodu, především školami (pořádáním společných akcí, pronájmy tělocvičen, náborem do sportovních oddílů). Chceme a budeme hledat vhodné nájemce pro nevyužité hodiny. Chceme a budeme navazovat kontakty s firmami, umožňovat jim sportovní vyžití jejich zaměstnanců a prostřednictvím jednorázových akcí i dlouhodobějších nabídek vytvářet možnosti pro spolupráci.

Co to konkrétně znamená:

Chceme a budeme pokračovat v úpravách objektu, úpravách jeho vnitřních i venkovních sportovišť. Je před námi poměrně rozsáhlá rekonstrukce sprch a suterénních šaten, jejíž realizace by měla přinést oddělení sprch pro muže a ženy a dovybavení šaten dostatečným množstvím skříněk tak, aby i tato část zařízení vyhověla nárokům současných uživatelů z řad členů i nečlenů. Na všechny tyto plány potřebujeme peníze. Není žádným tajemstvím, že mezi jejich zdroje patří především pronájmy, ať už je to pronájem restaurace či dalších prostor, které neslouží tělocvičné činnosti, ale i těch, které jsou pro ni využívány. Byť tyto příjmy spolu s příspěvky vlastních členů představují nezanedbatelnou část příjmových položek, nestačí na pokrytí nákladů spojených s plánovanými rozsáhlými úpravami.

Výbor T. J. má samozřejmě zájem na stabilitě vztahů, vyplývajících z uzavřených smluv. Váží si korektních vztahů s nájemci zařízení, jak dlouhodobých, tak těch, kteří přicházejí jednorázově. Stejně tak si výbor T. J. váží podpory orgánů státní správy a mateřské střešní organizace - České obce sokolské. Bez jejich pomoci by se řada akcí, především oprav a rekonstrukcí, neuskutečnila. Poděkování platí samozřejmě i vlastní členské základně. Bez její podpory a loajality by nebylo možné zodpovědně rozhodovat o významných úpravách a realizovat schválené záměry. Výbor T. J. si je také plně vědom změny společenských podmínek a považuje za samozřejmé, aby cvičitelé a trenéři, vykonávající zodpovědnou a soustavnou práci, byli za svoji činnost odměňováni. Postupné narovnávání vztahů i v této oblasti chápe jako svoji povinnost a krok za krokem se snaží hledat nové zdroje, aby své záměry mohl realizovat. Nabídka reklamy v areálu, nabídka reklamy při pořádaných významných sportovních a sportovně-společenských akcích či nabídka reklamy na vybavení nejúspěšnějších členů T. J. je jednou z cest.

Rychlé odkazy


Nejbližší akce

27.01 Doubravecký BRK 2019
10.02 DĚTSKÝ KARNEVAL

další akce

Činnost podporují

Město Plzeň

Jiří Trampota - FITSPORT

Nadace sportující mládeže

Lubricant s.r.o.

Plzeňský kraj

Městský obvod Plzeň 4

INVESTIČNÍ KLUB, a.s.

Česká spořitelna, a.s.

Sportovní portál města Plzně

Kooperativa pojišťovna a.s.

Chválenda - Restaurace Slovany

WPB Capital

Lékárna na Slovanské


Počítadlo přístupů

Počítadlo přístupů od 3.10.2010
od 4.10.2010


     
© 2008 - 2019 T.J. Sokol Plzeň - Doubravka | webmaster: adminZAVINACsokoldoubravkaTECKAcz
Vytvořil a spravuje Tomáš Přinda