Naše sokolovna

se v posledních létech v mnohém změnila. Povedlo se nám obléknout ji do nového "kabátu", zateplit a opravit střechu tělocvičny, vybavit suterénní šatny slušně vypadajícími skříňkami, opravit střechu nad klubovnou volejbalu i část střechy nad salónkem restaurace. Řešili jsme změny v ohřevu užitkové vody, v osvětlení a ozvučení sálu. Díky podpoře orgánů státní správy i České obce sokolské, ale i díky vlastnímu přispění jsme zrekonstruovali sociální zařízení u tělocvičny, upravili místnost cvičitelského sboru, vymalovali sál i přilehlé prostory, postupně vyměnili převážnou část oken v budově (vč. restaurace a kanceláří), trvalým způsobem oddělili hernu stolního tenisu na balkoně od sálu, přestavěli a zmodernizovali zázemí restaurace vč. jejích sociálních zařízení, opatřili část střechy nad jevištěm a nad místností pro stolní tenis novou krytinou, zrenovovali podlahu v přísálí, opravili plot i sošky sokolů na střeše budovy. Část prací (úpravy zázemí restaurace, výměnu oken v restauraci) jsme mohli zrealizovat díky úvěru získanému od České spořitelny, který postupně pravidelně splácíme. Grantové prostředky MMP a investiční prostředky ČOS pomohly v loňském roce zahájit přestavbu venkovních sportovišť, při které byly dva antukové kurty nahrazeny beachovými a zbývající dva doplněny třetím, víceúčelovým kurtem, rovněž s antukovým povrchem. Zbytek travnaté plochy byl zrekultivován a byl instalován závlahový systém s využitím odkryté studny, vybudované pravděpodobně při výstavbě budovy sokolovny ve třicátých létech minulého století. Sportoviště byla oplocena tak, aby se činnosti na nich navzájem nenarušovaly a byla vybavena potřebnými stojany se sedačkami pro rozhodčí. Postupně se opravují venkovní lavičky. Velkých úprav se dočkal také venkovní objekt, ve kterém je umístěna klubovna volejbalu a sklad antuky a dalších potřeb. Vznikla v něm nová místnost, kterou bude moci mimo jiné využívat oddíl volejbalu při pořádání turnajů. Se spoluúčastí oddílů byla upravena klubovna oddílu badmintonu i posilovna oddílu kulturistiky. V závěru letní sezóny byla v relaxační části areálu instalována dětská skluzavka a zahájeny práce na úpravách doskočiště. V relaxační zóně by v budoucnu měl být instalován venkovní stůl na stolní tenis, dětské sportovní prvky, návštěvníkům by zde mělo sloužit i další vybavení (ruské kuželky, stoly s lavicemi, ohniště aj.)

Rychlé odkazy


Nejbližší akce

01.10 Doubravecký brk

další akce

Činnost podporují

Lubricant s.r.o.

Plzeň hlavní město kultury 2015

INVESTIČNÍ KLUB, a.s.

Nadace sportující mládeže

Sportovní portál města Plzně

Česká spořitelna, a.s.

Chválenda - Restaurace Slovany

WPB Capital

Jiří Trampota - FITSPORT

Kooperativa pojišťovna a.s.

Městský obvod Plzeň 4

Plzeňský kraj

Lékárna na Slovanské


Počítadlo přístupů

Počítadlo přístupů od 3.10.2010
od 4.10.2010


     
© 2008 - 2017 T.J. Sokol Plzeň - Doubravka | webmaster: adminZAVINACsokoldoubravkaTECKAcz
Vytvořil a spravuje Tomáš Přinda