Sokol-logo

T. J. Sokol Plzeň-Doubravka

Detail aktuality

Informace pro členy oddílu badmintonu – příspěvky v r.2021

Kategorie: badminton

V letošním roce dojde k poměrně zásadní změně v oblasti členských a oddílových příspěvků. Návrh, který v tuhle chvíli tvoříme, bude v nejbližší době zveřejněn a následně projednán a schválen na členské schůzi oddílu, kterou svoláme, jakmile nám to protiepidemická opatření umožní. Doufáme, že se to povede v průběhu prvního čtvrtletí. V období od zveřejnění návrhu do termínu oddílové schůze vznikne prostor jak na případné připomínky, tak na případnou následnou úpravu.
S některými záležitostmi ale nemůžeme čekat a je třeba je řešit neodkladně. Proto si všechny členy dovolujeme požádat o platbu členských příspěvků. Částka 500 Kč je minimem, které požadujeme pro rok 2021 od všech, kteří chtějí členy oddílu badmintonu T. J. Sokol Plzeň – Doubravka zůstat. Tato platba se týká všech členů bez rozdílu věku a zaměření, tedy soutěžních i rekreačních hráčů i členů všech přípravných skupin.

Částku poukažte na ú. č. 0721725319/0800, KS 0308, VS 2. O úhradu prosíme do 20.1.2021.
Předem za ni děkujeme.

Následující text vysvětlí, k čemu bude tato částka použita. Prosím, věnujte mu pozornost.

U nezletilých členů oddílu (ročníky narození 2003 a později) bude tato částka sloužit k úhradě členských příspěvků (200 Kč), které pro tuto věkovou kategorii stanovuje vedení ČOS. U těch členů z věkové kategorie mládeže, kteří se zúčastňovali soutěží a měli platnou hráčskou licenci pro rok 2020, oddíl uhradí licenci pro rok 2021 (uhradíme do konce ledna podle dispozic ČBaS). Úhrada bude provedena samozřejmě jen za ty členy z této věkové skupiny, kteří částku 500 Kč převedou na účet do shora uvedeného stanoveného termínu. Pro oddíl to bude signál, že v činnosti chtějí dále pokračovat. Na vysvětlenou uvádíme, že platná licence hráče je nutnou podmínkou pro start v soutěžích a že těch, kteří během roku 2020 zcela rezignovali na soutěžní činnost, není málo. Chceme mít jasno.
Dospělí členové oddílu (narození 2002 a dříve), kteří pro svoji činnost hráčskou licenci potřebují (zúčastňují se soutěží družstev nebo jednotlivců pořádaných svazem), si její prodloužení a úhradu zajistí individuálně prostřednictvím informačního systému na webu ČBaS. Částka 500 jsou členské příspěvky ČOS, které ústředí pro věkovou kategorii dospělých stanovuje.

 

Další platby se budou odvíjet od toho, jakou činnost člen v rámci oddílu vyvíjí, jaké jsou jeho představy o trénincích (četnost, vedení) a jakých soutěží se chce ten který hráč zúčastnit. Návrh na tuto poměrně zásadní a rozsáhlou změnu by měl vyřešit i skutečnost, že řada hráčů v současnosti trénuje ve skupinách zastřešovaných a finančně podporovaných Západočeským badmintonovým svazem a v soutěžích družstev startuje v týmech reprezentujících oddíl, že někteří hráči hostují v soutěžích družstev za jiný klub/oddíl a že někteří členové oddílu dokonce trénují jen příležitostně a do soutěží se nezapojují. Máme za to, že individuálně je třeba řešit ty záležitosti, na kterých se podepsal loňský velmi netypický rok a že individuální řešení potřebují především záležitosti těch hráčů, kteří svoji aktivitu nevzdali ani v době velkého omezování sportovní činnosti.
O tom všem se chceme domluvit a vyřešit to k oboustranné spokojenosti – jde nám především o jasné vztahy s hráči a jejich rodiči. Jde nám ale také o vytvoření takového systému, který by umožnil podporu těch nejlepších a současně nezlikvidoval zcela oddíl se skoro šedesátiletou historií.

Sledujte tedy naše webové stránky, na kterých co nejdříve návrh systému platby příspěvků zveřejníme. Dotazy a připomínky k němu nám adresujte co možná nejdříve – nenechávejte je až na oddílovou schůzi. Pokud zjistíte, že v návrhu není popsán „váš případ“, máte o důvod víc, abyste se zeptali…

Za oddíl badmintonu T. J. Sokol Plzeň – Doubravka
Jaromír Brychta a Milada Nováková

V Plzni 3.ledna 2021

Datum vložení: 05.01.2021 | Zobrazeno: 393x

Nejbližší akce

Zobrazit všechny akce

Nejnovější aktuality

Použité koloběžky k prodeji

sokol | 2024-04-10

Se zajíčkem za vajíčkem

sokol | 2024-03-19

Volná místa v našich sportovních oddílech

sokolská všestrannost | 2024-03-18

Valná hromada T. J. Sokol Plzeň - Doubravka

sokol | 2024-03-11
Zobrazit další aktuality