Sokol-logo

T. J. Sokol Plzeň-Doubravka

Detail aktuality

Schůze oddílu badmintonu 2021

Kategorie: badminton

Jistě jste si všimli, že 19. ledna měla svátek Doubravka. V minulosti se nám už párkrát povedlo, že jsme si tento významný den mohli připomenout na výročí členské schůzi. V současné době to možné nebylo a ani pro příští dny to nevypadá příliš nadějně. Předpokládaný termín schůze je 19. února (pátek). Ve hvězdách je prozatím, jestli k uvolnění restriktivních opatření do té doby vůbec dojde a pokud ano, jestli to uvolnění vůbec umožní se fyzicky sejít. Pro případ, že by nešlo, vymyslí Míra způsob, jak se potkat on-line. To by se uskutečnilo 5.března (opět pátek). Přístupové kódy by byly zveřejněny včas - tak, abychom věděli, kdo se zúčastní. Nechci předbíhat, ale pevně věřím, že druhá varianta bude jen náhradní.

Slíbili jsme, že bezprostředně po termínu, do kterého jsme naše členy požádali o platbu částky 500 Kč (20. ledna), zveřejníme návrh na to, jakým způsobem chceme řešit příspěvky pro rok 2021. Hlavně proto, aby bylo dost času si promyslet připomínky k němu a poslat je tak, abychom je dokázali zapracovat do konečné podoby, kterou schválíme na členské schůzi. Příspěvky se přece týkají nás všech.

Návrh na úpravu příspěvků členů oddílu badmintonu v r. 2021:

  1. Všichni členové bez ohledu na věk a charakter činnosti v oddíle uhradí částku 500 Kč (na účet T. J. číslo 0721725319/0800, KS 0308, VS2 nebo v hotovosti - v kanceláři po dohodě na tel. č. 602169692). Tím bude u všech členů splněna povinnost k T. J. i vyšším organizačním složkám České obce sokolské, tedy župě a ústředí ČOS. Platbu je třeba provést nejpozději do konce března 2021. Protože u dospělých z této částky už oddílu nic nezbyde, všechny další platby (např. platba za licenci, tréninky, turnaje, soustředění a další) budou na každém ze členů (viz dále). U nezletilých členů, kteří si platbu licencí sami v IS ČBaS zařídit nemohou, bude z této částky licence na další rok oddílem uhrazena.
  2. Další částky, kterými jsou oddílové příspěvky, budou požadovány v podobě částečné úhrady nákladů, spojených s činností. Přijde nám logické tyto příspěvky požadovat až v momentě, kdy se činnost obnoví, kdy se otevřou tréninkové prostory a umožní pořádání soutěží. Do té doby by měli členové vědět, jaký doplatek po nich bude požadován a co bude při jeho stanovení hrát roli. Uvádíme proto přehled předpokládaných plateb a pravidel, které bychom rádi vzali v úvahu:
    • platby oddílových příspěvků u přípravných dětských skupin budou pro rok 2021 činit 100 Kč na měsíc. V částce jsou 1 až 2 tréninky po 1,5 hodiny týdně. Všechny dětské přípravné skupiny našeho oddílu budou mít až do září k dispozici pouze prostory v sokolovně (po,stř.,pá).
    • platby oddílových příspěvků u soutěžních dětských skupin stanoví ten, kdo trénink organizuje (v současnosti se mnozí naši hráči nezapojují do oddílových tréninků, ale trénují ve skupinách vytvořených, vedených a finančně podporovaných oblastním svazem, resp. Badmintonovou akademií Plzeň). Případný příspěvek oddílu na tyto aktivity bude řešen individuálně s ohledem na skutečnost, že někteří z hráčů, kterých se tato varianta týká, zaplatili řádně za r.2020 stanovené roční příspěvky a během roku byla jejich činnost omezena. Týkat se to bude především těch členů výkonnostních skupin, jejichž výsledky byly uplatněny v nejrůznějších žádostech o dotace (MŠMT, ČOS) a díky kterým byly následně různé dotace oddílu přiděleny. Máme za to, že tyhle případy je třeba řešit individuálně a dohodou s plátci.
    • dospělí členové by měli své tréninkové aktivity opět řešit s vedením subjektu, který jim tréninkovou činnost umožní (výše příspěvku je plně v jeho gesci, ale avizována je částka 1000 Kč za jeden trénink týdně, 2000 za dva tréninky týdně atd. – údaje vycházejí z jednání s Tomášem Knoppem). Těm členům oddílu, kteří v r. 2020 zaplatili požadovanou plnou částku a následně byli ve své činnosti restriktivními opatřeními výrazně omezeni, poskytneme samozřejmě příspěvek na rok 2021 – opět vše bude řešeno individuálně. Různost postojů členů našeho oddílu si skutečně tento přístup vyžaduje. Navíc je nutné vzít v úvahu i skutečnost, že výsledky některých našich členů v této věkové kategorii vedly k získání některých dotací. Máme za to, že předběžně by mělo být známé, že pokud se soutěže družstev na úrovni oblasti rozběhnou, každý ze zájemců o start v nich by měl přispět částkou 500 Kč na pokrytí částí nákladů s nimi spojených (startovné, míčky).

Můžete nám věřit, že pro spravedlivé vypořádání s rokem 2020 máme dostatek podkladů a na nikom nechceme požadovat částky, které by byly neúměrné. O situaci, která se v průběhu roku 2020 vytvořila za spoluúčasti svazu a BA, máme také dostatek informací a oboustranná snaha o přiměřené a rovné přístupy pro členy různých oddílů, klubů a skupin je základem našeho postupu. Věříme také, že diskuse nad shora uvedeným návrhem bude časově rozložena do období před předpokládanou oddílovou schůzí a nebude se týkat jen těch, kteří na základě informace zveřejněné na webu www.sokoldoubravka.cz 5. ledna 2021 a 102 x shlédnuté, reagovali tak, jak jsme je požádali. Těch lidí totiž bylo z naší – v současné době pořád více než stohlavé členské oddílové základny pouhých sedmnáct!

Předem děkujeme všem, kteří se nad našimi společnými problémy zamyslí.

S pozdravem

Jaromír Brychta a Milada Nováková
V Plzni 21.ledna 2021

Datum vložení: 22.01.2021 | Zobrazeno: 383x

Nejbližší akce

Zobrazit všechny akce

Nejnovější aktuality

Použité koloběžky k prodeji

sokol | 2024-04-10

Se zajíčkem za vajíčkem

sokol | 2024-03-19

Volná místa v našich sportovních oddílech

sokolská všestrannost | 2024-03-18

Valná hromada T. J. Sokol Plzeň - Doubravka

sokol | 2024-03-11
Zobrazit další aktuality