Sokol-logo

T. J. Sokol Plzeň-Doubravka

Detail aktuality

Zápis ze schůze oddílu badmintonu T. J. Sokol Plzeň – Doubravka

Kategorie: badminton

Účastníci: Brychta Jaromír, Sobota Jaroslav, Tupý Jan, Krejsa Jakub, Kolářová Lucie, Viktora Jan, Viktora Jiří, Borkovec Tomáš, Vacek Petr, Fuchsová Markéta, Nováková Milada (členové oddílu), Fuchs Michal (host)

 1. Jednání bylo zahájeno v 18 hodin úvodním slovem předsedy oddílu J. Brychty. Ocenil zájem zúčastněných o dění v oddíle i přes současné potíže a stručně zhodnotil loňský, velmi atypický rok, ve kterém byla pravidelná sportovní činnost několikrát přerušena a vč. turnajové zásadním způsobem utlumena. Zmínil některá pozitiva, kterých oddíl dosáhl v obdobích, kdy sportovní činnost byla možná (úspěchy na Přeboru oblasti, účast na MČR, úspěšný start J. Viktory na GP B v Mostě, prázdninové akce – tábor, příměstské i mimoplzeňské soustředění, zapojení mladých trenérů do pravidelné činnosti, dohrání OP A apod.) a konstatoval, že plány na tento rok jsou podmíněny uvolněním současných restrikcí a v tuhle chvíli je předčasné je precizovat.
   
 2. Na vystoupení předsedy navázala M.Nováková, která kromě poděkování spolupracovníkům doplnila uvedené informace, zejména po stránce ekonomické. Současná finanční situace oddílu je velmi dobrá především díky dlouhodobé podpoře činnosti (příspěvky ČOS na vybraný oddíl mládeže a dospělých, podíl z dotace MŠMT Můj klub 2020), ale i jeho aktivitám (pořádání turnajů, letních akcí) a výběru oddílových příspěvků. Prostředky, se kterými oddíl vstoupil do r. 2021, dosahuje téměř 500 tisíc Kč. Z tohoto a z důvodů souvisejících s celkovou situací tělocvičné jednoty (ztráty vzniklé omezením provozu restaurace a nižší příjmy z pronájmu, snížení možností pronájmů sportovišť během roku a další na straně jedné a snaha investovat do areálu řadou poměrně zásadních úprav na druhé straně) bylo navrženo, aby částka 100 tisíc Kč byla převedena na účet T. J. K návrhu se nikdo z účastníků nepostavil negativně.
   
 3. V další části jednání byli účastníci seznámení s rámcovýmí plány oddílu na akce v r. 2021: jde především o letní aktivity v průběhu první poloviny srpna (tábor pro děti z přípravek v termínu 2.-6.8., příměstské soustředění pro mírně pokročilé hráče 9.-13.8. a mimoplzeňské soustředění pro nejlepší hráče ve stejném termínu; pořádání je podmíněno zapojením dostatečného počtu trenérů). Další významné aktivity, jakými je např. 20. ročník Czech Sokol Cupu, který měl být součástí akce Sokolská Plzeň, se přesune na jaro 2022, v rámci možností bude v závěru letošních letních prázdnin uspořádán nebodovaný turnaj Doubravecký BRK ve větším než standardním rozsahu.
   
 4. Dále byla projednána záležitost platby letošních členských oddílových příspěvků. Návrh vychází ze skutečnosti, že členské příspěvky jsou stanovovány Českou obcí sokolskou a děleny mezi T. J., župu a ústředí ČOS a že jsou projevem vztahu k organizaci (chci být členem). Pro dospělé členy v aktivním věku činí 500 Kč/rok. Chceme proto naše členy požádat o tuto platbu (pro zjednodušení jednotně pro všechny členy bez ohledu na věk) co možná nejdříve. Další platby (tedy oddílové příspěvky) budeme řešit až poté, co bude tréninková a turnajová činnost obnovena. K požadavkům budeme přistupovat individuálně (např. kdo zaplatil celoroční příspěvky v loňském roce, nebude letos nic platit, kdo trénoval jinde a zaplatil loňské příspěvky, toho letos oddíl finančně podpoří, kdo vloni nezaplatil, uhradí částečně letošní příspěvky podle toho, jak se bude do činnosti zapojovat – start za družstva, společné tréninky apod.). Podkladem bude loňská evidence plateb příspěvků.
   
 5. Obvyklá volba delegátů na VH tělocvičné jednoty neproběhla – VH je odložena na podzim 2021. Zájemci o účast se samozřejmě mohou hlásit již nyní. Předseda oddílu J. Brychta oznámil v závěru schůze úmysl v dalším volebním období nekandidovat. Volby se uskuteční na jaře r. 2022. Prosíme všechny potenciální kandidáty do vedení oddílu, aby do té doby dali najevo svůj zájem funkci vykonávat. Předpokládáme, že v řadách mladších členů se najdou zájemci o tento post a že činnost oddílu bude i do budoucna zachována.
   
 6. Předseda oddílu poděkoval všem účastníkům on-line setkání za účast a v 19hodin ukončil jednání.

Zapsala Milada Nováková
V Plzni 6. března 2021

 

Datum vložení: 08.03.2021 | Zobrazeno: 347x

Nejbližší akce

Zobrazit všechny akce

Nejnovější aktuality

Začíná sezóna na venkovních sportovištích

sokol | 2024-05-02

Použité koloběžky k prodeji

sokol | 2024-04-10

Se zajíčkem za vajíčkem

sokol | 2024-03-19

Volná místa v našich sportovních oddílech

sokolská všestrannost | 2024-03-18
Zobrazit další aktuality