Sokol-logo

T. J. Sokol Plzeň-Doubravka

Detail aktuality

Zápis ze schůzky trenérů badmintonových přípravek

Kategorie: badminton

27. prosince se sešli trenéři přípravných dětských skupin oddílu badmintonu naší T. J. na schůzce svolané především kvůli změnám po Novém Roce. Zúčastnili se Miroslav Steiner, Tomáš Žambůrek, Eva Beoni, Pavlína Radová, Milada Nováková, předsedu oddílu zastupoval Jakub Krejsa. Bohužel, přes příslib účasti se nedostavil Tomáš Knopp, který působí jako trenér v jedné ze skupin, ale daleko významnější roli (a kvůli ní byl hlavně pozván) sehrává jako předseda oblastního svazu, zástupce Badmintonové Akademie a zástupce západočeských badmintonistů ve velkém svazu. I proto jsme očekávali, že celou řadu problémů, které přineslo covidové období budeme moci společně řešit, i proto jsme očekávali, že celá řada otázek, které se v poslední době objevují, bude moci být zodpovězena. Bohužel – to se nepovedlo…

Prvním tématem bylo další uspořádání přípravy nejmladších badmintonistů oddílu (vč. dětí ve starším žákovském, případně juniorském věku) po 1.1.2022, zajištění vedení skupin, zajištění zástupu a doplnění skupin pomocníky. Všichni přítomní budou do konce června pokračovat ve vedení těch skupin jako doposud:

 • Pondělí 15.30 – 17 hodin, sokolovna, základní přípravka – Eva Beoni
 • Úterý 18 – 20 h, 14. ZŠ, starší děti – Miroslav Steiner
 • Středa 15.30 – 17 h, sokolovna, pokročilejší přípravka – Tomáš Knopp (zatím ? )
 • Čtvrtek 18.30 – 20 h, 14. ZŠ, starší děti – Pavlína Radová
 • Pátek 17.30 – 19 h, sokolovna, pokročilejší přípravka – Tomáš Žambůrek

M.Nováková jménem vedení oddílu ocenila především prázdninové akce, které se přes dlouhou covidovou pauzu uskutečnily a nastartování pravidelných tréninků přípravných skupin od září, resp. jejich rozšíření po otevření zrekonstruované tělocvičny 14. ZŠ od listopadu.

Snahou je:

 1. doplnit shora uvedené skupiny dalšími zájemci, optimalizovat složení skupin s ohledem na prostor, který je pro ně k dispozici, na úroveň členů a jejich ambice
 2. zajistit pomocníky pro vedoucí jednotlivých skupin (v řadách starších juniorů)
 3. pokusit se o uspořádání letního tábora a soustředění v průběhu srpna v modelu, který byl realizován v létě 2021.

Trenéři jednotlivých skupin jsou si vědomi skutečnosti, že jejich činnost představuje poměrně velký závazek a své případné absence se pokusí vyřešit zástupem mezi sebou (viz kontakty), v případě potřeby vypomůže Milada Nováková. Hledání pomocníků považují za nezbytné.

 

Druhým tématem byla spolupráce v rámci oblasti a respektování záměru oblastního svazu vytvořit oblastní tréninkové centrum z hráčů, kteří svou výkonností a hlavně přístupem mají předpoklady být v současnosti nebo do budoucna jeho členy. Vedení oddílu má za to, že by tito hráči měli jasně své záměry deklarovat a oddíl je bezvýhradně přijmout. Realizace případných přestupů do BA by ale měla proběhnout až po skončení herní sezóny 2021/22, aby nedošlo k úplnému rozpadu družstev sestavených pro oblastní soutěže. Následné kroky oddílu (sestavení týmů pro nadcházející sezónu) budou samozřejmě přizpůsobeny tomu, jací hráči už nadále nebudou k dispozici. Vedení oddílu si uvědomuje, že s realizací kroku může dojít k poklesu členské základny i k odlivu části finančních zdrojů a je připraveno tuto situaci řešit. S jistotou to bude znamenat výpadek příjmů z projektů OS České obce sokolské (Vybraný oddíl mládeže a Vybraný oddíl dospělých) založených na výkonnosti, na druhou stranu by to mohlo umožnit rozšíření členské základny větší spoluprací s oddíly všestrannosti vlastní tělocvičné jednoty a využití podpory projektů Národní sportovní agentury zaměřených obecně na podporu sportu dětí a mládeže. Předpokládá se i určité vypořádání ze strany oddílu/klubu, do kterého hráči event. přestoupí.
Vedení oddílu bere na vědomí, že s realizací záměru se oddíl dostane na úroveň víceméně rekreační. Uvědomuje si také možné následky tohoto závažného rozhodnutí, které se pokusí vysvětlit členské základně při nejbližší příležitosti (pravidelně konaná schůze oddílu s předpokládaných termínem leden až únor 2022). Současný stav, kdy hráči v žákovském a juniorském věku v podstatě nevědí, kam patří a v mnohých situacích si nevědí rady ani oni, ani jejich rodiče, považuje za přechodný, jehož řešení je nutné. Kromě toho považuje za nutné a správné podpořit snahu oblastního svazu o zvýšení úrovně hráčů v mládežnických věkových kategoriích a má za to, že jedině tato cesta může vést k posílení postavení západočeského badmintonu mezi sporty na úrovni města a i v rámci velkého svazu. Současná situace z tohoto pohledu (zejména pokud jde o srovnání výkonnosti mezi oblastmi) příliš potěšitelná není. Fakt, že v naprosté většině oddílů se s mládeží nepracuje, nepovažuje vedení oddílu za důvod s touto činností přestat, naopak ji i nadále považuje za nezbytnou.
V této souvislosti zmínila Milada Nováková dlouhodobý vývoj oddílu, jeho někdejší úspěchy především v kategoriích mládeže, spolupráci s 25. ZŠ, trvalou snahu o postupné vybavování oddílu po stránce materiální (mobilní badmintonové kurty, elektronické ukazatele skóre, empajry, nahrávací stroje spod.) i snahu o personální zajištění tréninkového procesu. Do budoucna se oddíl nebrání tomu, aby získané vybavení sloužilo badmintonu obecně, považuje ale za nezbytné vnést do tohoto procesu určitý řád. Oddíl bude i nadále podporovat vzdělávání trenérů a pokusí se o vytvoření podmínek, ve kterých by získání kvalifikace trenéra a její udržení bylo bráno jako samozřejmost a patřičně také finančně ohodnoceno.

Všechny již uvedené záměry a rozhodnutí (a velmi pravděpodobně i mnohé další) budou diskutovány na již zmíněné členské schůzi, která je tentokrát volební. Všichni členové oddílu by měli zvážit účast na ní a měli by přispět k řešení nastolených témat. Toto jejich zveřejnění má především otevřít prostor pro diskusi a dát možnost těm, kteří se dosud do aktivní činnosti nezapojili, aby tak učinili. Návrh s vlastním zapojením navrhovatele je vítán.

K realizaci shora uvedeného záměru je zapotřebí, aby:

 1. vedení oblastního tréninkového centra a jeho trenéři jasně deklarovali, o které hráče mají zájem a s vedením oddílu dohodli podmínky případného přestupu
 2. aby tito hráči a jejich rodiče přijali navrženou změnu se všemi důsledky
 3. aby byly jasně deklarovány podmínky případné společné přípravy pro ty hráče, kteří návrh nebudou z nejrůznějších důvodů akceptovat.

 

Třetím tématem měly být obecné informace, které se týkaly výstavby nové haly na Košutce, ve které by měl badminton mít podle předchozích jednání poměrně zásadní prostor, činnosti národního tréninkového centra, aktuálního dění v Českém badmintonovém svazu a další témata. S ohledem na absenci Tomáše Knoppa nemohly být seriózní informace podány, byť jsou pro další vývoj zcela jistě důležité. Účastníci byli odkázáni na oficiální stanoviska zveřejněná na webu ČBaS (zápis z jednání VV ČBaS 8.12.2021 – v postatě nic neříkající), případně na jednání s těmi, kterým byl rozeslán osobní dopis předsedy svazu Petra Koukala (např. v Praze jej předseda oblasti rozeslal všem oddílům a klubům oblasti). Lze snad také předpokládat, že členové Národního centra – hráči, kterých by se případné změny zcela jistě dotkly nejvíc – se ke vzniklému stavu časem také vyjádří. Věřme tedy, že vše se postupně zklidní a nad osobními zájmy převáží zájem o skutečné zlepšení stavu českého badmintonu.

Mnohé lze jistě ještě řešit…

 

Zápis ze schůzky trenérů oddílu badmintonu T. J Sokol Plzeň – Doubravka konané dne 27.12.2021 zpracovala
Milada Nováková

V Plzni 29.12.2021

Datum vložení: 30.12.2021 | Zobrazeno: 394x

Nejbližší akce

Zobrazit všechny akce

Nejnovější aktuality

Začíná sezóna na venkovních sportovištích

sokol | 2024-05-02

Použité koloběžky k prodeji

sokol | 2024-04-10

Se zajíčkem za vajíčkem

sokol | 2024-03-19

Volná místa v našich sportovních oddílech

sokolská všestrannost | 2024-03-18
Zobrazit další aktuality