Sokol-logo

T. J. Sokol Plzeň-Doubravka

Detail aktuality

Oddíl badmintonu svolává oddílovou schůzi a hodnotí uplynulý rok

Kategorie: badminton

Důležitá informace hned na začátek:
Výroční oddílová schůze se koná v pátek 11. února 2022 od 19 hodin v herně stolního tenisu. Je tentokrát volební, proto je účast všech, kteří mají o dění v oddíle zájem, velmi nutná.

Na programu je především:

  • Hodnocení činnosti v uplynulém roce
  • Předpokládaná činnost v r. 2022 (vč. příspěvků, turnajů, členské základny, trénink.skupin…)
  • Volby výboru oddílu na tříleté funkční období
  • Diskuse, různé, občerstvení, volba delegátů na VH tělocvičné jednoty a jiné

K výše uvedeným bodům považujeme za nutné a vhodné uvést předem pár informací:

  • K hodnocení činnosti: loňský rok byl rokem výrazného útlumu činnosti, způsobeným restriktivními opatřeními v souvislosti s pandemií Covid 19. První čtyři měsíce, resp. až do 10.5. byla sportoviště
    uzavřená a po mírném uvolnění v květnu nám nezbylo než se přizpůsobit a tréninky skupin organizovat venku. Překvapivě se nám povedly prázdninové akce a v závěru srpna jsme nabrali i nové členy, od počátku listopadu se otevřela zrekonstruovaná tělocvična 14. ZŠ. Skupiny jsme sice obnovili, ale členská základna se dost změnila (podrobnější informace na schůzi). S naší výkonností to je dost špatné, porovnání s léty minulými je lepší neprovádět. I o tom budeme na schůzi mluvit.
  • Předpokládaná činnost v r. 2022: chceme udržet členskou základnu jak v té výši, kterou máme aktuálně, tak také zachovat její věkovou strukturu i jednotlivé zájmové skupiny. Podrobně probereme spolupráci s oblastním svazem, podporu Badmintonové akademie, soutěže družstev všech věkových kategorií a úrovní, vedení tréninkových skupin a další témata.
  • Na tříleté období budeme volit předsedu oddílu a také se musíme dohodnout, kdo bude oddíl zastupovat na březnové valné hromadě T. J. Prosíme všechny, kteří mají snahu oddílu pomoci a najdou k tomu dostatečné množství sil, aby o svém zájmu dali vědět předem. Za nejhorší by bylo nutné považovat stav, kdy současné vedení oddílu nebude chtít pokračovat a noví zájemci se nenajdou – zvažte a dejte vědět (J. Brychta 605754747, M.Nováková 602169692). Předem velký dík.

Návrh na příspěvky v r. 2022
(pozn.: v r. 2021 jsme vybírali pouze členské příspěvky a velmi malé nebo žádné příspěvky oddílové)

Členské příspěvky se odvíjejí od věku sportovce a jsou pro rok 2022 stanoveny následovně:

Senior (seniorka) 65+ narození 1957 a dříve platí 200 Kč
Dospělí 19 až 64 let narození 1958 až 2003 platí 500 Kč
Dorost 15 až 18 let narození 2007 až 2004 platí 200 Kč
Žactvo do 14 let narození 2008 a později platí 200 Kč

Ti, kteří chtějí členy oddílu zůstat a nevyvíjejí žádnou sportovní činnost (netrénují, nestartují v soutěžích družstev ani jednotlivců), mohou zůstat jen u platby členských příspěvků. Pokud si to během roku rozmyslí a zapojí se, dohodneme se na doplatku.

Oddílové příspěvky se odvíjejí od rozsahu aktivit, četnosti tréninků a samozřejmě také věku.

přípravné skupiny mládeže 800 / 500 (tréninky pondělí, středa, pátek sokolovna)
rekreační skupiny mládeže 800 / 500 (tréninky převážně úterý, čtvrtek 14. ZŠ)
soutěžní skupiny mládeže 1300 /1000 (tréninky 25. ZŠ ve skupinách řízených ZpčBaS)
rekreační skupiny dospělých 1100 / 700 (trénink sokolovna neděle večer)
soutěžní supiny dospělých 1500 /1000 (tréninky 25. ZŠ ve skupinách říz. ZpčBaS)

Soutěžním skupinám mládeže oddíl uhradí licenci, příspěvek na tréninky vedené svazem, poskytne slevu na míčkách, přispěje na startovné na turnajích. Soutěžním skupinám dospělých uhradí oddíl příspěvek na tréninky organizované svazem na 25. ZŠ, startovné v soutěžích družstev a míčky pro tyto soutěže. Licence a startovné na turnajích jednotlivců si dospělí hráči hradí sami, popř. na náklady na startovné může oddíl přispět.

Platba příspěvků je součtem příspěvků členských a oddílových, členské příspěvky se platí 1 x ročně najednou, dělit je možné platby příspěvků oddílových tak, jak je shora uvedeno. Lze ji provést v ho- tovosti (proti dokladu použitelném pro program zdravotní pojišťovny) nebo převodem na účet T. J. Při bezhotovostní platbě na účet 0721725319/0800 použijte KS 0308, VS 5 a uveďte jméno plátce.

Předpokládáme, že příspěvky budou v navržené formě schváleny členskou schůzí oddílu a jejich výběr realizován do konce 1. čtvrtletí 2022. Předem za to děkujeme.

Pokud něčemu z výše uvedeného nerozumíte, zavolejte prosím na 602169692 nebo napište na miladanovakova@centrum.cz . Děkuji.

V Plzni 10.ledna 2022
Milada Nováková

Datum vložení: 15.01.2022 | Zobrazeno: 402x

Nejbližší akce

Zobrazit všechny akce

Nejnovější aktuality

Začíná sezóna na venkovních sportovištích

sokol | 2024-05-02

Použité koloběžky k prodeji

sokol | 2024-04-10

Se zajíčkem za vajíčkem

sokol | 2024-03-19

Volná místa v našich sportovních oddílech

sokolská všestrannost | 2024-03-18
Zobrazit další aktuality