Sokol-logo

T. J. Sokol Plzeň-Doubravka

Detail aktuality

Zápis z volební schůze oddílu badmintonu (21.února 2022)

Kategorie: badminton

Schůze se zúčastnilo pouhých 7 členů oddílu (Brychta, Knopp, Tupý, Žambůrek, Rataj, Šenfeldová, Nováková). Omluvili se: Steiner O., Krejsa, Brož, Brožová. Z důvodu nízké účasti a neschopnosti usnášet se (oddíl má 118 členů, z toho 49 dospělých) byla v souladu se stanovami za 15 minut zahájena schůze mimořádná.

Jednání řídil předseda oddílu Jaromír Brychta.
Program:

 • Hodnocení činnosti a hospodaření v r. 2021
 • Návrh plánu činnosti na r. 2022
 • Volba vedení oddílu na tříleté volební období, volba delegátů na VH T. J.
 • Schválení oddílových příspěvků na r. 2022
 • Diskuse
 • Usnesení

K  bodům, které se týkaly hodnocení činnosti a hospodaření oddílu v r. 2021 vystoupili J.Brychta a M. Nováková. Uvedli, případně podrobněji rozebrali následující témata:

 • Činnost oddílu v r. 2021 byla velmi silně poznamenána restrikcemi v průběhu pandemie Covid19, byly pozastaveny jak soutěže, tak tréninková činnost;
 • U některých skupin hráčů vedla tato omezení k úplnému rozpadu;
 • V dané situaci lze za poměrně značný úspěch považovat čtvrtfinálovou účast Jana Viktory na MČR dospělých a účast několika mladších hráčů na příslušných MČR;
 • Oddíl se po obnovení činnosti pokusil o nábor nových hráčů, slibně vypadající skupiny byly opět na podzim omezovány v činnosti a početně zeslábly;
 • V kategorii dospělých přijal oddíl nabídku součinnosti na trénincích organizovaných svazem a vzal na vědomí podmínky nastavené vedením oblastního svazu;
 • Přes všechna omezení činnosti se povedlo uspořádat letní tábor pro děti z přípravek (ocenění zapojení J.Legáta), příměstské soustředění (poděkování J.Tupému a P.Radové) i mimoplzeňské soustředění v Klatovech (vedení H.Kolářová).
 • Poté co by dokončena rekonstrukce tělocvičny 14. ZŠ přesunul oddíl část své základny do těchto prostor a pokouší se o její doplnění.
 • Finanční situace oddílu je příznivá, oddíl je schopen podpořit činnost svých členů na všech úrovních k v týmových, tak v individuálních soutěžích, byl pořízen nový nahrávací stroj a je opravován starší, aktivním členům byla i přes absenci výběru oddílových příspěvků v r. 2021 poskytována finanční i materiální podpora (startovné v soutěžích družstev, míčky, startovné na individuálních turnajích). Oddíl získal prostředky jak z dotace NSA (Můj klub 2021), tak z grantů ČOS i systémové podpory ČOS - VOM a VOD. Díky daru jednoho z příznivců oddílu byl možný již zmíněný nákup nového nahrávacího stroje.

K plánům na rok 2022 byla uvedena a podrobněji projednána následující témata:

 • snaha o posílení členské základny náborem nových členů (dětí i dospělých);
 • letní tábor pro začátečníky a mírně pokročilé (1.-5.srpna, sokolovna);
 • příměstské soustředění (15.-19. srpna, sokolovna, popř. 25. ZŠ) v event. spolupráci s ostatními oddíly působícími pod hlavičkou ZpčBaS v Plzni a okolí;
 • mimoplzeňské soustředění se zapojením hráčů zařazených do tréninkové skupiny BA Plzeň (předpoklad Rakovník, 3.týden v srpnu);
 • uspořádání 20.ročníku Czech Sokol Cupu s návratem k formátu týmové soutěže pro všechny věkové kategorie – v rámci Sokolských her (Sokolská Plzeň 7.-8.5.);
 • pořádání oddílových turnajů pro středně pokročilé hráče bez licencí;
 • podpora účasti hráčů oddílu všech věkových kategorií na regionálních i republikových turnajích, finanční i materiální podpora týmů startujících na úrovni oblasti;
 • výběr vhodných adeptů na doplnění týmů startujících v celostátních soutěžích (extraliga, I.CL) a rozvoj spolupráce s BA Plzeň.

Proběhla volba vedení oddílu na období 2022 – 2025 s tímto výsledkem: 

 • předsedou oddílu byl zvolen Jakub Krejsa
 • do výboru T. J. navrhuje oddíl jednatelku Miladu Novákovou
 • na VH T. J. budou oddíl zastupovat delegáti Jan Tupý, Tomáš Žambůrek, Veronika Brožová, Jakub Krejsa, Jaroslav Sobota, náhradník Miroslav Steiner.

Přítomní schválili návrh na oddílové příspěvky jednotlivých skupin pro rok 2022 takto: 

 • přípravné skupiny dětí a mládeže : 800 Kč na obd. 1-6, 500 Kč na obd. 9-12
 • soutěžní skupiny dětí a mládeže : 1300 Kč na obd. 1-6, 1000 Kč na obd. 9-12
 • rekreač.skupiny dospělých : 1100 Kč na obd. 1-6, 700 Kč na obd. 7-12
 • soutěžní skupiny dospělých: 1500 Kč na obd. 1-6, 1000 na obd. 7-12
  Oddílové příspěvky lze dělit tak, jak je u jednotlivých skupin uvedeno.

K těmto platbám oddílových příspěvků je třeba přidat členské příspěvky, které činí 

 • 200 Kč pro děti a mládež (naroz. 2004 a později)
 • 200 Kč pro seniory naroz. 1957 a dříve
 • 500 Kč pro dospělé členy narozené 1958 až 2003 včetně.
  Tyto příspěvky se nedají dělit a hradí se 1 x ročně.

 

O platbu členských a oddílových příspěvků žádáme členskou základnu nejpozději do konce března 2022. Platbu lze provést v hotovosti v kanceláři T. J. nebo převodem na účet T. J. číslo 0721725319/0800 s KS 0308, VS 5 a se jménem plátce (člena oddílu).

Pokud potřebujete platbu potvrdit pro případný příspěvek zdravotní pojišťovny, zjistěte si předem podmínky, za jakých se příspěvek poskytuje a dejte přednost platbě členských a oddílových příspěvků v hotovosti. Doklad budete moci rovnou použít.

V diskusi byli přítomní informováni o výstavbě haly na Košutce, o záměrech vedení Zpč. badmintonového svazu v přípravě podmínek pro badminton v ní, o trénincích a soutěžích organizovaných ZpčBaS v nejbližším období, o letní přípravě apod. Dlouholetý předseda oddílu J. Brychta se krátce dotkl historie oddílu, vývoje spolupráce s 25. ZŠ, zmínil měnící se podmínky a jejich dopad na badmintonové hnutí. Do diskuse přispěl informacemi i T. Knopp a M.Nováková, kteří vyzvali mladší generaci hráčů k intenzivnějšímu zapojení do svazových i oddílových aktivit. Veškeré informace vč. hospodaření oddílu jsou zájemcům k dispozici a po dohodě s jednatelkou M.Novákovou (tel. 602169692, e-mail miladanovakova@centrum.cz ) jsou k nahlédnutí v kanceláři T. J.

V usnesení přítomní zdůraznili potřebu včasné úhrady ročních příspěvků a posílení trenérského kádru. Současnou prioritou je organizace letních akcí. Přítomní se shodli na tom, že bude zapotřebí udělat průzkum zájmu o letní tábor a soustředění, zohlednit spolupráci s dalšími pořadateli letních akcí a pokusit se získat další spolupracovníky tak, aby plány bylo skutečně možné realizovat.

Schůze byla zakončena poděkováním dlouholetému předsedovi oddílu Jaromíru Brychtovi za snahu o rozvoj oddílu a práci pro něj.

Zapsala Milada Nováková
V Plzni 22.února 2022

Datum vložení: 26.02.2022 | Zobrazeno: 565x

Nejbližší akce

Zobrazit všechny akce

Nejnovější aktuality

Použité koloběžky k prodeji

sokol | 2024-04-10

Se zajíčkem za vajíčkem

sokol | 2024-03-19

Volná místa v našich sportovních oddílech

sokolská všestrannost | 2024-03-18

Valná hromada T. J. Sokol Plzeň - Doubravka

sokol | 2024-03-11
Zobrazit další aktuality