Sokol-logo

T. J. Sokol Plzeň-Doubravka

Detail aktuality

Zpráva o činnosti a hospodaření oddílu badmintonu v r. 2022

Kategorie: badminton

Minulé dva roky byly zcela netypické – a naše schůze taky.

5.3.2021 jsme oddílovou schůzi pořádali on-line formou. Zúčastnilo se jí 11 členů oddílu a 1 host. Ze záznamu o této schůzi lze vybrat jako nejdůležitější tyto záležitosti:

 • V r. 2021 požaduje po členech pouze úhradu členských příspěvků (v té době to bylo 200 za děti a důchodce a 500 za ostatní) s tím, že pokud a až bude možné činnost po covidu obnovit, domluvíme se na doplatcích
 • Míra Brychta oznámil, že v příštím volebním období (volební rok 2022) už nebude kandidovat na post předsedy oddílu
 • Tělocvičné jednotě jsme věnovali částku 100 tisíc Kč z dotace MK2020, protože naše finanční situace to umožňovala

V průběhu roku se vše uvolnilo, my jsme se pokusili obnovit činnost. Nutno říci, že covidové období nás poznamenalo velmi silně. Některé skupiny zmizely úplně, zůstali ti členové, kteří tzv. převyšovali průměr a chtěli, ti průměrní v průběhu covidových omezení zjistili, že bez toho badmintonu můžou docela dobře být. Bohužel se to týkalo jak dospělých, tak mládeže.

21.2.2022 se konala volební schůze oddílu – už v tzv. normálnějších podmínkách. Normální ale nebyla: z oddílu čítajícího přes stovku členů se zúčastnilo pouhých 7 statečných. Dohodli jsme se, že:

 • předsedou oddílu bude Jakub Krejsa
 • se budeme snažit o návrat k činnosti před covidem, tedy o obnovení
 • vybereme příspěvky pro různé skupiny různě odstupňované dle nákladů
 • uspořádáme v létě soustředění (na jinou než příměstskou formu jsme se netroufli)
 • vyšleme zástupce oddílu na VH T. J. (už se konala normálně 22.3.2022)

Oba zápisy z uvedených schůzí máte k dispozici i na schůzi dnešní.

------------------------------

Jak se nám to, co jsme se dohodli, v průběhu r. 2022 dařilo, bude předmětem další části mé informace.

V tuhle chvíli jsou naším nejmenším problémem finance. U tělocvičné jednoty máme částku 408 195 Kč a v naší oddílové pokladně 5 810 Kč (to je stav k 1.1.2023). Ty peníze jsou výsledkem naší celoroční snahy o výběr příspěvků a skutečnosti, že z dotace MK 2021 jsme dostali částku 147 tisíc Kč.

Nutno bohužel konstatovat, že kázeň našich členů z hlediska platby členských a oddílových příspěvků nepatří v T. J. k těm nejlepším, spíše naopak. Někteří naši členové sice startují v soutěžích družstev, kde hradíme startovné a poskytujeme míčky, ale argumentují tím, že netrénují. Za normálních okolností by tenhle argument musel vést k úplně jiným závěrům. My se s tím – možná i k naší škodě – smiřujeme a trpělivě žádáme tyto členy, aby své závazky alespoň zčásti splnili.
Výrazně lépe lze hodnotit naše letní aktivity. Uspořádali jsme týdenní soustředění, ve kterém se ca 20-ti členné skupině dětí různého věku, různé úrovně a přístupu věnovali tři trenéři.

Jako dobrý výsledek lze označit naši snahu o obnovení činnosti. Nabrali jsme nové děti do přípravek, rozšířili skupiny starších dětí na 14.ZŠ. Obnovení se zcela jistě nepovedlo v plném rozsahu – skupina trénujících dospělých se skoro vytratila, u mladých přešli ti, co už se dostali na nějakou výkonnost, do tréninkových skupin BA Plzeň a ve značné míře v nich hostují i v soutěžích. Je to logické, tvorba skupin s výkonností převyšující oddílový průměr je určitě správná. Kdyby nebylo aktivity oblastního svazu a nezačaly tréninky skupin dospělých bez ohledu na oddílovou příslušnost, netrénovali by naši dospělí zřejmě vůbec. To, co říkám, dokumentuje např. faktura ZpčBaS za období II. až IV.Q 2022.

Možná úplně nejlíp bychom mohli hodnotit zapojení našich zástupců do činnosti T. J. a do činnosti výboru T. J. Sokol (J.Krejsa, M.Nováková). Otázkou zůstává, jestli je to to hlavní a jestli to do budoucna stačí…

Na dnešní schůzi máme snahu projednat několik poměrně zásadních témat, které se týkají budoucnosti našeho oddílu. Pro jejich posouzení se možná hodí podat trochu víc informací o tom, jak to vlastně vypadá s tréninkovými skupinami, kdo je vede, kdo v nich trénuje, co funguje bez problémů a s čím si v tuhle chvíli nevíme rady. Asi se taky hodí pár základních informací o tom, s jakými zdroji finančních prostředků jsme doposud počítali a chceme počítat dál a s jakými výdaji bude naše činnost s největší pravděpodobností spojena.

Nejprve tedy přehled tréninkových skupin a jejich vedení:

Pondělí (sokolovna, 15.30-17, základní přípravka, Z.Kaliková, K.Beránková)
Středa (sokolovna 15.30-17, pokročilejší přípravka, v současné době bez vedení)
Pátek (sokolovna 17.30-20.30 dvě skupiny přípr., T. Žambůrek)
Úterý (14.ZŠ, 18 – 20 h,starší mládež, M.Steiner – marně hledáme dalšího pomocníka)
Čtvrtek (14.ZŠ, 18.30 – 20, starší mládež,P.Radová – marně hledáme dalšího pomocníka)
Neděle 19 – 21 sokolovna skupina dříve narozených hráčů ‚J.Sobota)

Někteří hráči se zapojují do skupin organizovaných Zpč.BaS, které se v současnosti přesunují z naší dlouholeté základny na 25. ZŠ do nové městské haly na Krašovské. Toto bude určitě téma do další diskuse.

Pokud jde tedy o příjmy, byly to a budou dál tyto:

 • oddílové příspěvky (návrh z r. 2022 chceme nechat i nadále ve stejné výši) – viz zápis ze schůze v únoru 2022, navýšení se bude týkat jen členských příspěvků (+100 Kč)
 • dotace (s něčím můžeme počítat z programu MK 2023 a MK2023-pohyb a zdraví, pokud jednota peníze na základě žádosti získá)
 • VOM a VOD (v minulosti zdroj nemalých příjmů, vázaný na výkonnost a poskytovaný Odborem sportu ČOS) – v současnosti o VOM vůbec žádat nemůžeme, VOD podáno (zpracoval J.Krejsa v termínu stanoveném ČOS)
 • Výběr od rekreantů—na 14. ZŠ (poskytnutí možnosti provozovat badminton v našich hodinách- snad bude zájem i nadále)
 • Výtěžek z pořádaných akcí (soustředění, turnaje) – to je ve hvězdách a je to opravdu jen a jen na nás…

Na výdajové straně musíme počítat s příspěvkem na provozní náklady, který po nás v souvislosti s využíváním zařízení T. J. jednota požaduje (ca 48000 pro r. 2023), nájem tréninkových prostor na 14.ZŠ (zhruba stejná částka), s platbou svazu za společné tréninky dospělých, s výdaji za míčky, na soutěže a další.

Základní otázkou podle mého mínění zůstává, co chceme, abychom byli dál. Stali jsme se průměrným klubem na regionální úrovni. Na tom není nic špatného, jen musíme přijmout to, co z toho plyne (např. že nebudeme těžit z výkonnosti, jak tomu bylo v minulosti, že budeme muset hledat jiné zdroje příjmů než pořádání turnajů (pokud je nikdo nechce pořádat), že budeme muset posoudit, na co stačíme a vypořádat se s tím. Určitě bychom mohli působit jako určitá líheň pro malé badmintonisty, kteří buď následně zůstanou jako záloha našich aktivních hráčů nebo přejdou, pokud budou mít potřebné ambice, do BA. To, kolik dětí má naše tělocvičná jednota v oddílech sokolské všestrannosti, by pro nás mohlo být určitou zárukou toho, že budeme mít kde brát. Určitě bychom mohli působit jako tréninkové místo pro řadu rekreantů – chodí jich k nám do sokolky opravdu hodně a někteří by možnost vedeného tréninku přivítali. Všechno je to ale o tom, kolik na to máme prostoru, ale hlavněkolik máme lidí, ochotných se zapojit.

Tím se otevírá naše – v tuhle chvíli nejkomplikovanější – téma, kterým jsou tréninky středeční přípravky. Je třeba zajistit vedení této skupiny pro další období s ohledem na to, že Tomáš Knopp se musí plně věnovat chodu nové haly. Skupina je počtem přiměřená podmínkám v naší tělocvičně, jde o děti 10 – 12 let, šikovné, se zájmem o tréninky. Dalším tématem,, ke kterému se musí naše dnešní schůze vyjádřit, je další využívání badmintonového vybavení, které jsme v průběhu let získali do našeho vlastnictví. Je zčásti v našem zařízení, zčásti v jiných sportovních zařízeních a je třeba nedohodnout, kde a jak bude dál využíváno. Dalším tématem jsou pak finanční prostředky, které oddíl proúčtoval z dotace NSA a s ohledem na svoji finanční situaci by je mohl nadále ponechat na účtě T. J. Posledním poměrně důležitým tématem jsou naše letní aktivity – konkrétně uspořádání příměstského soustředění vč. potvrzení jeho termínu a vedení.

V Plzni 27. ledna 2023
Milada Nováková

Datum vložení: 01.02.2023 | Zobrazeno: 207x

Nejbližší akce

Zobrazit všechny akce

Nejnovější aktuality

Začíná sezóna na venkovních sportovištích

sokol | 2024-05-02

Použité koloběžky k prodeji

sokol | 2024-04-10

Se zajíčkem za vajíčkem

sokol | 2024-03-19

Volná místa v našich sportovních oddílech

sokolská všestrannost | 2024-03-18
Zobrazit další aktuality