Sokol-logo

T. J. Sokol Plzeň-Doubravka

Detail aktuality

Zápis ze schůze oddílu badmintonu 27. ledna 2023

Kategorie: badminton

Zúčastnilo se 12 členů oddílu (viz prezenční listina). Program zahájil předseda oddílu Jakub Krejsa zprávou o činnosti, svoji zprávu připojila Milada Nováková. Následovaly aktuální informace a plány na další období. Po nastínění problémů a témat k projednání a diskusi k jejich řešení bylo dohodnuto:

  • Oddílové příspěvky na r. 2023 zůstanou ve stejné výši jako pro r. 2022 s možností dělby na období leden až červen a září až prosinec (viz dále)
  • Záležitost využívání majetku ve vlastnictví, resp. zapůjčeného T. J. (2 badmintonové kurty, 1 v zápůjčce uložené dlouhodobě na 25.ZŠ a využívané Zpč.BaS, 6 světelných ukazatelů, 4 páry pojízdných stojanů) bude projednána s vedením oblastního svazu a 25. ZŠ. V případě, že by se objevil zájemce o zapůjčení ostatního vybavení, navrhl by oddíl podmínky, které by následně schválil výbor T. J.
  • Tréninkové skupiny mládeže jsou poměrně stabilizované, bylo by ale dobré v budoucnu najít pomocné trenéry pro všechny skupiny působící v sokolovně i na 14. ZŠ. Byla řešena záležitost trénování pokročilé přípravky (středa 15.30 – 17) a dohodnuta dělba skupiny trenérů (Krejsa, Viktora, Brychta, Žambůrek), kteří by se o její vedení střídali. Koordinaci by zajišťovala M.Nováková (vč. vedení pro případ nenadálého výpadku příslušného trenéra).
  • Na vedení letního příměstského soustředění se v termínu 14.-18.8.23 může podílet P. Radová a T. Žambůrek. Je třeba zajistit ještě další pomocníky, aby mohla být přijata větší skupina zájemců (různý věk i výkonnost). Vítáno je i částečné zapojení (celý týden není podmínkou).
  • Byli zvoleni delegáti na VH T. J. Sokol Doubravka (22.března2023): kromě členů výboru T. J. J.Krejsy a M.Novákové budou oddíl zastupovat J.Brychta, L.Hegner, J.Sobota, T. Žambůrek, P.Radová, náhradník M.Steiner.
  • S ohledem na svoji aktuální finanční situaci poskytne oddíl tělocvičné jednotě částku 100tisíc z podílu na dotaci NSA na činnost, zbytek ve výši cca 50tisíc bude v průběhu 1.pololetí 2023 po projednání a schválení výborem T. J. na konto oddílu převeden.

V Plzni 29.ledna 2023
Zapsala Milada Nováková

Za odd. badmintonu Jakub Krejsa, předseda

-------------------------------------

Oddílové příspěvky pro jednotlivé skupiny oddílu badmintonu pro rok 2023:

Charakteristika skupiny Odd.přísp. 2023 celk. Leden-červen Září-prosinec
Přípravky mládež (1-2xtýdně) 1 300 Kč 800 Kč 500 Kč
Soutěžní děti a mládež 2 300 Kč 1 300 Kč 1 000 Kč
Rekreační dospělí 1 800 Kč 1 100 Kč 700 Kč
Soutěžní dospělí 2 500 Kč 1 500 Kč 1 000 Kč

Pozn. : U soutěžních skupin platí, že dětem a mládeži hráčskou licenci uhradí oddíl po zaplacení oddílových příspěvků (nutno projevit zájem), dospělí si hráčskou licenci zařizují a hradí samostatně.

Důležité upozornění: do 31.1.2023 měli mít všichni zájemci o činnost v oddíle uhrazený členský příspěvek, který dle rozhodnutí vedení ČOS činí 300 Kč (u členů narozených v r. 2005 a později a v r. 1958 a dříve). Ostatní, t. j. naroz. 1959 až 2004 včetně, platí členský příspěvek ve výši 600 Kč/rok. Pokud jste tuto platbu ještě neprovedli, udělejte to prosím neprodleně. O úhradu oddílových příspěvků Vás žádáme nejpozději do 31.3.2023.

Číslo účtu pro platby všech příspěvků v r. 2023:

2802162238/2010
KS 0308, VS 5, uveďte jméno člena!!!

 

Datum vložení: 01.02.2023 | Zobrazeno: 334x

Nejbližší akce

Zobrazit všechny akce

Nejnovější aktuality

Začíná sezóna na venkovních sportovištích

sokol | 2024-05-02

Použité koloběžky k prodeji

sokol | 2024-04-10

Se zajíčkem za vajíčkem

sokol | 2024-03-19

Volná místa v našich sportovních oddílech

sokolská všestrannost | 2024-03-18
Zobrazit další aktuality