Sokol-logo

T. J. Sokol Plzeň-Doubravka

Za opeřeným míčkem

Tři členové TJ Sokol Plzeň - Doubravka, kteří se v únoru 1964 domluvili na ustavení badmintonového oddílu, již sice nežijí, ale s výsledky svého rozhodnutí by byli určitě spokojeni; pravda - měli dost mlhavé představy o tom, do čeho se pouštějí a jenom tušili, že nebudou mít na růžích ustláno. Ale to je neodradilo.

foto_badSkutečnost se ukázala být ještě horší. Nejenom, že tehdejší tělovýchovná organizace- Československý svaz tělesné výchovy- přijímala nový sport s jistým podezřením (vždyť přišel ze západu), ale ani mateřská TJ nebyla kupodivu nijak nadšena možností zvýšení členské základny. Tato jednota- stejně jako mnohé jiné- uznávala za uplynulých několik desítek let především základní tělesnou výchovu spolu se sportovní gymnastikou a ze sportovních oddílů byla ochotna tolerovat snad jen volejbal (pardon- odbíjenou). A tak nový oddíl dostával od počátku vychutnat, že je tady z milosti trpěn. Dnešní hráči by se asi sotva smířili s tím, že by jim byly stanoveny tréninkové hodiny na středu od 21 do 23 hodin a v neděli od 8 do 10,30. Ti první nadšenci však překonali i tento handicap a počáteční stav oddílu- dospělí 11, dorost 2, žáci 1- během krátké doby zdvojnásobili.

foto_badSoučasně s množstvím rostla i kvalita. Po první sezóně činnosti postoupilo smíšené družstvo dospělých z okresního do krajského přeboru a během dvou let byla v soutěžích družstva dvě. Dostavil se i první úspěch v soutěžích jednotlivců, kdy naše dorostenka Milada Schmiedová získala titul přeborníka okresu. Tím však její sportovní kariéra neskončila. Pokračovala v mistrovském družstvu Spojů Praha, kde byla po tři léta naší druhou nejlepší hráčkou a členkou reprezentačního družstva ČSSR. K její chvále budiž řečeno, že patřila k oporám družstva našeho oddílu i po svém návratu z vysokoškolských studií a po čase se začala věnovat i trenérské práci, kterou vykonává doposud. Své hráčské ambice však bohužel nedokázala plně využít ...

Mezitím družstvo dospělých získávalo v krajském přeboru zkušenosti i formu. V sezóně 1972/73 se stalo přeborníkem kraje a vybojovalo si postup do II.ligy, kde hrálo po tři roky až do zrušení této soutěže. Vrátilo se pak do krajského přeboru a po několika hubených letech získalo titul znovu. Nepostoupilo však.

Čím totiž náš oddíl vždy vynikal, byla a je soustavná práce s mládeží. Začala již v r. 1966 a oddíl v ní celá léta pokračoval jako jeden z mála západočeských badmintonových oddílů.

foto_badDorostenecké družstvo několikrát vyhrálo oblastní přebor a v r.1973 stanulo na 3. mís-tě v ČSR. Měli jsme i žactvo, to ovšem v té době svoji činnost rozvíjelo jen na úrovni kraje, protože Český badmintonový svaz v té době soutěže této věkové kategorie nepořádal. Kvalita práce s mládeží stoupla zejména po r. 1990. Zní to téměř neuvěřitelně, že hráči oddílu, do jehož mateřské tělocvičny se vejdou dvě regulérní hřiště pro dvouhru a pouze jedno pro čtyřhru, v průběhu posledních osmi let stanuli více než 20x na nejvyšším stupínku v celo-státních přeborech. Jména Spurný, Janochová, Sobota, Dobrý, Novák, Přinda mají a budou mít svá místa v kronice oddílu, i když někteří hráči sami z různých důvodů již tento sport opustili.

Oddíl dokázal zorganizovat řadu akcí, z nichž mnohé přesáhly rámec kraje. Mistrovství ČR dospělých v r. 1993, M ČR mladšího žactva v r. 94 a především Mezinárodní mistrovství ČR v r. 95 zaktivizovaly naprostou většinu členské základny oddílu. Za posledních 10 let jsme z pověření Českého badmintonového svazu uspořádali bezmála dvě desítky individuálních resp. týmových M ČR a P ČOS pro různé věkové kategorie a přibližně stejný počet celostátních tur-najů zahrnutých do seriálu Grand Prix.

foto_badZa zmínku stojí i styky oddílu se sportovními přáteli v Rakousku, Spolkové republice Německo, v poslední době též v Dánsku, Slovensku a Litvě. Pobyty a starty zahraničních hráčů u nás i naše účast na turnajích v zahraničí zpestřují každoročně náš termínový kalendář. Ve městech, která se jmenují Annaberg- Buchholz, Fürstenwalde, Greifswald, Altötting, Regensburg či Zwenkau, vědí, že kdesi ve středu Evropy existuje badmintonový oddíl Sokola Doubravka a na setkání s ním rádi vzpomínají.

Naše nejúspěšnějších umístění

Družstva našeho oddílu získala přes dvě desítky titulů přeborníka oblasti (kraje). Žáci získali přebornický titul v r. 1988, 89, 91-4, 97, 98, 2002, 03 dorost v letech 1991-3, 97, 98, 2002, 03. V soutěži družstev dospělých se v posledních 20 letech stal náš oddíl krajským přeborníkem v r.1985, 1990 a 2002.

V celostátních přeborech a mistrovstvích republiky družstev se naše týmy umísťovaly spíše v druhé polovině konečného pořadí. Lepších výsledků jsme dosáhli v r. 1989 (3.místo družstva žactva na Přeboru ČR), 1992 (3.místo družstva dorostu na Přeboru ČR), 1997 (2.místo družstva žactva na Mistrovství ČR), 1998 (4.místo družstva dorostu na M ČR). Zejména r. 2002 byl v tomto směru pro nás úspěšný: obsadili jsme 3. místo na MČR družstev žactva a 5. místo na M ČR družstev dorostu.

foto_badLépe jsme se umísťovali na přeborech České obce sokolské. V prvních dvou ročnících (1996, 97) naši žáci zvítězili, v r. 1998 byli druzí, následovalo několik ročníků se střídavými úspěchy, vítězství žactva v r. 2002, 2. místo v r. 2003. Dorostenci byli v prvních ročnících pokaždé druzí, pak následovalo období menších úspěchů, obvykle s výsledkem do 4.místa. Dospělí v prvních ročnících druzí, třetí a opět druzí, v dalším období se ale stávalo, že jsme soutěž stěží dokázali vůbec družstvem obeslat. Situace se zlepšila v posledních třech létech a byla završena letošním vítězstvím v B-skupině Přeboru ČOS (pro neligová družstva). Dobrých výsledků jsme dosáhli v Přeborech ČOS jednotlivců, které jsou pořádány v posledních létech. Tato umístění přispěla k našemu zařazení mezi tzv. "vybrané oddíly ČOS", kterým je posky-tována finanční podpora na činnost s mládeží. Náš oddíl je mezi vybrané oddíly ČOS zařazen od r. 1997.

V letech 1988 až 2003 získali členové našeho oddílu v oblastních (krajských) přeborech jednotlivců různých věkových kategorií více než 110 titulů Přeborník zpč. oblasti (kraje). Vyjmenovat jejich držitele překračuje rámec této informace. Bylo by jich několik desítek a zcela určitě bychom při tom na někoho zapomněli.

Pokud jde o umístění na celorepublikových přeborech a mistovstvích, je naším nejúspěšnějším hráčem Jiří Spurný, několikanásobný přeborník České republiky v kategorii žactva, později i dorostu. Trofeje si odnášel často i z přeboru ČSFR, z mezinárodních mistrov-ství v tuzemsku i v zahraničí. Ve smíšené čtyřhře spolu s ním opakovaně stanula na nejvyšším stupínku i oddílová spoluhráčka Markéta Janochová. Počet medailí, které Jirka získal na vr-cholných republikových soutěžích, prozatím nikdo nepřekonal.

Na seznamu mistrů ČR najdeme v kategoriích mládeže i jména dalších našich hráčů: Patrika Dobrého (1991- dvouhra a čtyřhra v kategorii staršího žactva), Libora Nováka (1993- čtyřhra v kategorii staršího dorostu), Jana Přindy (1995,97 a 98- mladší, resp. starší žactvo - čtyřhra, 2000 - čtyřhra v kategorii mladšího dorostu), Jaroslava Soboty (1991,92-mladší žactvo, čtyřhra), Milana Karase (2002 - smíš. čtyřhra v kategorii staršího žactva, 2003 čtyřhra v kategorii mladšího dorostu).

V přehledu dalších medailových umístění na českých mistrovstvích mládeže bychom mohli pokračovat: našli bychom v něm např. 3.místo dvojice Novák L.-Spurný v kategorii staršího žactva v r. 89, stejnou dvojici pak na 3.místě v kategorii staršího dorostu v r. 92, 3. místo dvojice Sobota-Vedral ve čtyřhře v kategoriii do 16 let (1996), 2.místo téže dvojice v téže disciplině v kategorii do 18 let (1997), 3.místo dvojice Přinda-Chlad v kategorii staršího žactva v r. 1998, 2. místo dvojice M.Karas-T.Přinda v téže věkové kategorii (2002), 3. místo T.Přindy ve dvouhře v kategorii do 13 let v r. 2001, stejné umístění jeho staršího bratra Jana ve dvouhře v kategorii do 17 let o rok dříve, 3. místo M.Karase ve dvouhře a stejné umístění ve smíšené čtyřhře s D.Boubínovou v kategorii mladšího žactva v r. 2000 a další. Našli bychom tam i jména těch, kteří stříbro či bronz na mistrovstvích vybojovali se spoluhráči s jiných badmintonových oddílů a klubů ( Hucl - Chmelíčková, Sobota - Skočdopole, Přinda J.-Ko-courková, Přinda T.- Kopřiva, Přinda T.- Milá, Šlapáková- Rosolová a další).

Několik našich hráčů bylo členy širší juniorské reprezentace, Jiří Spurný reprezentoval několikrát. V současné době se o zařazení, jehož podmínky jsou podstatně tvrdší, než tomu bývalo, pokoušejí naši mladší dorostenci.

JUDr. Jaroslav Schmied - Dědeček Doubravka

JUDr. Jaroslav Schmied - Dědeček Doubravka

Jeden ze zakladatelů oddílu, v současné době služebně i fakticky nejstarší člen oddílu (nar. 1923). Když viděl badminton poprvé, chybělo mu jen málo do čtyřicítky. Po další bezmála tři desítky let se stal jeho nadšeným propagátorem. Organizoval, trénoval i sám hrál. Mnoha způsoby vybojovával doubraveckému badmintonu místo na slunci. Přísný a důsledný trenér (ač samouk) vychoval spousty hráčů, z nichž mnozí dodnes vzpomínají na jeho metody. Díky svým znalostem němčiny dokázal oddílu zprostředkovat v sousedním Německu kontakty, které trvají již po mnoho let. Jeho dlouholetá činnost vytvořila solidní základ, ze kterého mohou čerpat jeho nástupci a pokračovatelé.

Ing. Milada Nováková

Ing. Milada Nováková

Milada je dcerou J. Schmieda, po němž zdědila nadšení pro badminton a vše, co s ním souvisí. Pod vedením svého otce začala svou badmintonovou kariéru jako hráčka. V dorosteneckém věku získala několik titulů přebornice plzeňského okresu. Vrcholu hráčské kariéry dosáhla v době svých vysokoškolských studií. Po čtyři roky (1967-1971) startovala za oddíl Spoje Praha, byla druhou nejlepší hráčkou a členkou reprezentačního družstva ČSSR. V dalších letech byla významnou hráčskou oporou našeho oddílu. Od sezóny 1986/87 pokračuje v otcových trenérských šlépějích. Své snažení směřuje především do řad těch nejmenších - úplných začátečníků. Pro mnohé z nich je jejich druhou matkou. Trénováním ale její činnost pro oddíl zdaleka nekončí: nadšeně organizuje turnaje, neúnavně se účastní často velmi únavných badmintonových schůzí, cílevědomě shání peníze pro zajištění co nejlepšího fungování oddílu... Milada je nejen srdcem našeho oddílu, ale i jeho plícemi, játry a ledvinami.

Jan Přinda

Jan Přinda

Ve skupině svých vrstevníků býval nejmenší vzrůstem, ale o to zarputilejší svou vůlí po vítězství. Na kurtě nechával srdce, nic nevzdával, vždycky bojoval naplno. Dlouhá léta (nar. 1959) patřil k hráčským oporám oddílu. Okolnosti ho přiměly k převzetí funkce předsedy oddílu. Tenkrát mu kamarádi slíbili, že ho brzy vystřídají. Nestalo se a Honzovi předsedování zůstalo na dlouhých 20 let. V současné době působí jako trenér. Jak už to bývá, mohou za to jeho děti. Mladšího Tomáše sice ještě porazí, ale na staršího syna Honzu už mu síly nestačí. Na jeho vývoj se ale snaží působit dál.

Jaroslav Sobota

Jaroslav Sobota

Nepatří mezi osobnosti oddílu pro své sportovní výkony. Badminton začal hrát až ve čtyřiceti letech (nar. 1948) kvůli svým potomkům - aby s nimi mohl jít na turnaj rodičů s dětmi a nedělal jim ostudu. Děti odrostly, zájem o sport zůstal, i když leccos občas bolí víc než dřív. Zůstal i zájem o dění v oddíle. Jarda je tím, kdo vždycky pomůže, když je to třeba, a je úplně jedno, zda je to při organizaci soutěží, při cestách na turnaje, při zajišťování různých potřeb pro oddíl či při vydávání informačního bulletinu. Nemá rád slova "mělo by se" a radši, než aby vedl dlouhé řeči, jde a udělá, co je třeba.

Jaromír Hucl

Jaromír Hucl

Na otázku, proč se chce stát trenérem, odpověděl na trenérském školení v Hustopečích před několika roky: "Sám jsem toho jako hráč moc neuhrál, tak bych chtěl alespoň nějakého hráče vychovat". Není to tak úplně pravda. V žákovském věku stál "na bedně" dokonce i na Mistrovství republiky a v současné době je oporou družstva dospělých, hlavně v párových disciplinách. Především se ale postupně stává jedním z pilířů akcí, které oddíl organizuje, pevným článkem trenérského týmu a vedení oddílu. Kromě už zmíněného trenérského školení absolvoval i školení rozhodčích. Bez problémů zvládá řízení turnajů. Pomůže, když je třeba, zapojí se nejenom radou, ale i vlastní prací. Je na něj zkrátka spolehnutí a jako předseda oddílu je pro všechny dobrým příkladem.

 Jiří Spurný (roč. 1975) - Profesor

Jiří Spurný (roč. 1975) - Profesor

Členem našeho oddílu se stal v r. 1989. Mnohonásobný krajský přeborník ve všech disciplinách, velmi brzy několikanásobný vítěz Přeborů ČR, Mistrovství ČR a ČSFR. Mezinárodní mistr Polska, vítěz mnoha turnajů na úrovni oblasti i republiky. Říkali o něm, že má údery dopředu propočtené, obdivovali jeho schopnost tvořit hru, udržet míč ve hře, jeho herní inteligenci, důslednost při trestání chyb soupeře, houževnatost a vůli. Byl samostatný, někdy až příliš. Ctižádost ho hnala k vyšším výkonům a systematické přípravě a dávala mu zapomenout na jistá omezení daná jeho tělesnou kontrukcí. Potíže se zády ho předčasně (ještě před hranicí dospělosti) zastavily v rozletu.

Jaroslav Sobota ml. (roč. 1979) - Sobol

Jaroslav Sobota ml. (roč. 1979) - Sobol

První medaili z republikových přeborů (zlatou) získal jako mladší žák s P. Holečkem. I další medaile byly ze čtyřhry (mladší dorost 1996 - bronz s J. Vedralem, starší dorost 1997 - stříbro s J. Vedralem, 1998 - bronz s M. Skočdopolem), ačkoli se vždycky zdálo, že předpoklady má spíše pro dvouhru. Získal spoustu titulů Přeborník oblasti v různých věkových kategoriích a disciplínách. Poctivost a vytrvalost v přípravě, zkušenosti získané během hostování v druholigovém Slavoji Plzeň a německém SG Post Süd Regensburg, trvalá podpora ze strany rodičů - to vše jsou základy jeho badmintonového umění. V sezóně 2000/01 se dostal ve dvouhře na 10. místo průběžného žebříčku dospělých, což je zatím jeho nejlepší umístění. Na začátku sezóny 2001/2002 přestoupil do prvoligového celku USK Zentiva Plzeň.

Jan Přinda ml. (roč. 1983) - Macík

Jan Přinda ml. (roč. 1983) - Macík

S prvním zlatem na krku se vrátil z Mistrovství ČR mladšího žactva v r. 1995 a totéž zopakoval o dva roky později na M ČR staršího žactva. Se stejným spoluhráčem (Jakub Urban) dosáhl na medailové umístění i potřetí - v r. 1999 v kategorii mladšího dorostu (bronz), když rok předtím Jakuba stejně úspěšně zastoupil O.Chlad. Největší medailový zisk přinesla sezóna 1999/2000: Na M ČR U17 získal Honza zlato ve čtyřhře (s Kohoutkem-Č.Krumlov), stříbro v mixu (s Kocourkovou-Dobruška) a bronz ve dvouhře. Na M ČR U19 startoval ve čtyřhře opět s Jakubem Urbanem a byl z toho opět bronz. Honzík má za sebou také první mezinárodní zkušenosti - mezi nejvýznamnější patří start na ME družstev kategorie do 17 let (Polonia Cup) a pokud mu píle vydrží, čekají ho jistě mnohé další starty. Pro párové discipliny má patrně předpoklady...