Sokol-logo

T. J. Sokol Plzeň-Doubravka

V suterénní mučírně

foto_badOddíl kulturistiky vznikl ze skupinky několika nadšenců, kteří cvičili ve skautských cha-tách pod Chlumem. Po přestěhování do suterénních prostor doubravecké sokolovny fungoval nadále jako zájmový kroužek a byl přičleněn k ZRTV.

Samostatnou činnost začal oddíl vyvíjet v průběhu sedmdesátých let. Během několika roků se dostal na tehdejší dobu na solidní úroveň co se týkalo vybavenosti. Něčím pomohla jednota, něco zhotovili členové svépomocí.

foto_badV oddíle vyrostlo několik velmi dobrých soutěžních kulturistů. Závodníci Mareš, Božek, Svidenský dosahovali velmi dobrých výkonů. Nejvýraznější osobností byl Milan Bodlák, který se po několik let pohyboval na předních místech krajských i celostátních soutěží. Rovněž je třeba připomenout jméno závodníka v silovém trojboji Sekota, který se také umísťo-val na předních místech celostátních soutěží. Bohužel, oba dva posledně jmenovaní oddíl opustili, protože jsme nebyli schopni je zajistit - soutěžní kulturistika je velmi drahá záležitost.foto_bad

Oddíl uspořádal několik soutěží O velkou cenu Plzně, které z podstatné části zajistil po organizační stránce. V současné době oddíl funguje hlavně jako oddíl kondiční kulturistiky. I takto splňuje svůj účel a je důležitým článkem v rámci naší jednoty. Jak známo, tělesná silová cvičení dobře odstraňují stres a velmi dobře udržují fyzickou i psychickou zdatnost. Udržení dobré kondice lidí, kteří o činnost v oddíle kulturistiky mají zájem, je asi důležitější než špičkové výkony několika jednotlivců.

V posledních létech se podařilo zvednout stav členské základny na dvojnásobek a zajistit tak sportovní vyžití pro daleko větší okruh zájemců. V nastoupeném trendu chce oddíl pokračovat, pokud to kapacita posilovny dovolí.